Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Czy mogę odmówić włączenia kamery podczas pracy zdalnej

Na skutek nowelizacji Kodeksu pracy, przepisy o pracy zdalnej zaczęły obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. Z tym dniem przestaje obowiązywać art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095 ze zm.), regulujący pracę zdalną. Pracodawcy zatem muszą wdrożyć regulacje wewnętrzne dotyczące pracy zdalnej. Niezbędne będzie wprowadzenie zasad świadczenia pracy zdalnej, w tym również zasad ochrony informacji przetwarzanych przez pracownika w domu, jak również szczegółowych warunków wykonywania pracy zdalnej.

Więcej na ten temat w tekście mecenas Katarzyny Kalata dla Rzeczpospolitej.

Related Posts