Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Powiązania kapitałowe i osobowe a składki ZUS

Na skutek kontroli ZUS w podmiotach powiązanych coraz częściej wydaje decyzje, w których przyjmuje, że to właśnie spółka dominująca jest pracodawcą oraz płatnikiem składek dla osób zatrudnionych w spółce zależnej.

ZUS  uzasadnia swoją tezę głównie faktem finansowania działań spółki zależnej od spółki dominującej. Z takiej tezy dalej wywodzi,  że pracownicy spółki zależnej uznawani są za osoby zatrudnione w spółce dominującej.

Aktualnie w sądach jest wiele taki postępowań, gdzie ZUS w większości przypadków przegrywa.

Więcej na ten temat w tekście dla infor.pl

LINK TUTAJ

Related Posts