Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

ZUS

Konsultujemy, prowadzimy i reprezentujemy przed sądem we wszelkich sprawach przeciwko ZUS. Analizujemy, przeliczamy i proponujemy najlepsze dla Ciebie rozwiązanie.

Sporządzimy dla Ciebie odwołanie od każdej decyzji ZUS-u, w tym pomożemy Ci:

 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie wysokości emerytury;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie ustalenia kapitału początkowego;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie braku prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie braku prawa do renty rodzinnej;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie odmowy przyznania renty socjalnej;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie odmowy przyznania świadczenia przedemerytalnego;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie odmowy przyznania świadczenia kompensacyjnego;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie braku prawa do zasiłku: chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz zasiłku z tytułu wypadku przy pracy;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie obniżenia i podwyższenia podstawy wymiaru składek;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie ustalenia płatnika składek;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie zwrotu zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego oraz zasiłku z tytułu wypadku przy pracy;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym również za okres przedawniony;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniom z tytułu zawartej umowy o dzieło – traktowanej jako umowa zlecenie;
 • odwołać się od decyzji ZUS w zakresie niepodlegania ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym oraz chorobowym:
  • z powodu pozorności zatrudnienia,
  • nieprowadzenia działalności gospodarczej – według ZUS,
  • nieistnienia stosunku pracy;
 • odwołać się od decyzji ZUS w przedmiocie obniżenia podstawy wymiaru składek do podstawy minimalnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej tj. do 30 % minimalnego wynagrodzenia;
 • odwołać się od decyzji ZUS w przedmiocie obniżenia podstawy wymiaru składek do 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dla osób prowadzących działalność gospodarczą;
 • odwołać się od decyzji ZUS w przedmiocie obniżenia podstawy wymiaru składek z tytułu umowy o pracę do minimalnego wynagrodzenia.

Pomożemy Ci:

 • w trakcie trwania kontroli ZUS będziemy Cię reprezentować oraz kontaktować się z ZUS w Twoim imieniu;
 • napisać rzetelne odwołanie od decyzji ZUS, apelację, skargę kasacyjną oraz wszelkie pisma, w prowadzonym przez ZUS, postępowaniu egzekucyjnym;
 • obliczyć prawidłową wysokość świadczeń należnych z ZUS tj. zasiłków chorobowych, zasiłków opiekuńczych, zasiłków macierzyńskich, emerytury, kapitału początkowego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej,
 • przygotować wnioski: o rozłożenie zaległych składek na raty, umorzenie składek, zawieszenie postępowania egzekucyjnego, umorzenie postępowania egzekucyjnego.

Będziemy Cię

reprezentować przed sądami na terenie całego kraju oraz ZUS-ami.