Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Prawo pracy

Konsultujemy, doradzamy i reprezentujemy w sporach między pracownikiem i pracodawcą. Najczęstsze obszary sporne: umowy o pracę, wynagrodzenia, zwolnienia, dyskryminacja, mobbing, etc.

Jeśli jesteś pracownikiem:

będziemy Cię reprezentować w sporach z pracodawcą, zarówno na etapie przedsądowym, podczas negocjacji z pracodawcą, jak i w trakcie postępowania sądowego.

Pomożemy Ci w sprawie:

 • mobbingu,
 • molestowania,
 • dyskryminacji,
 • nierównego traktowania,
 • zawarcia umowy o pracę oraz innych umów m.in. umowy o zakazie konkurencji,
 • przywrócenia do pracy,
 • wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odszkodowań i innych rozliczeń z pracodawcą.

Złożymy w Twoim imieniu:

 • odwołanie od wypowiedzenia umowy o pracę;
 • pozew o ustalenia istnienia stosunku pracy;
 • pozew o zapłatę należnego wynagrodzenia za pracę w tym m.in. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy, świadczeń z tytułu odprawy;
 • wezwanie do zapłaty, skargę do ZUS-u, skargę do Państwowej Inspekcji Pracy,

Jeśli jesteś pracodawcą:

 • będziemy Cię reprezentować w sporach z pracownikiem, współpracownikiem, czy Państwową Inspekcją Pracy. Pomożemy Ci na etapie przedsądowym, jak i podczas postępowania sądowego w zakresie:
  • mobbingu,
  • molestowania,
  • dyskryminacji,
  • nierównego traktowania,
  • odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę,
  • rozwiązania umowy o pracę
  • ustalenia istnienia stosunku pracy,
  • należnego wynagrodzenia za pracę w tym m.in. wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy, wynagrodzenia za zwolnienie ze świadczenia pracy, świadczeń z tytułu odprawy.
 • pomożemy Ci stworzyć optymalny dla Twojej organizacji wzór umowy o pracę, umowy o współpracę, umowę o zakazanie konkurencji, umowy z przekazaniem praw autorskich, kontraktu menedżerskiego;
 • podpowiemy jak nawiązywać i rozwiązywać umowę o pracę;
 • doradzimy jak przeprowadzić zwolnienia grupowe, czy zwolnienia indywidualne
 • pomożemy Ci w sporach zbiorowych pracy, będziemy za Ciebie negocjować z organizacjami związkowymi, sporządzimy niezbędne dokumenty;
 • pomożemy Ci stworzyć regulacje wewnętrzne takie jak: układy zbiorowe pracy; regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin premiowania, regulamin programów dobrowolnych odejść z pracy, regulamin pracy zdalnej, regulamin dotyczący kontroli trzeźwości Twoich pracowników.