Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Postępowania sądowe i administracyjne

Możemy reprezentować Ciebie lub Twoją firmę przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, Sądem Najwyższym, sądami arbitrażowymi, administracyjnymi, Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, UOKiK i wszelkimi innymi organami administracji publicznej, w tym przed regulatorami rynku.