Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Prawo rodzinne

Jeśli szukasz pomocy prawnej w zakresie prawa rodzinnego pomożemy Ci w:

  • sprawie o rozwód i separację;
  • sprawie o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa;
  • sprawie o unieważnienie małżeństwa;
  • podziale majątku wspólnego;
  • zniesieniu wspólności majątkowej;
  • umowach majątkowych małżeńskich.
  • sprawach alimentacyjnych, w tym w sądowym dochodzeniu alimentów na dzieci lub małżonka; sprawie o podwyższenie lub obniżenie alimentów; ustalenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego; zwrot niesłusznie zapłaconych alimentów, umowy alimentacyjne.
  • sprawach związanych z opieką i kuratelą, adopcją oraz ubezwłasnowolnieniem.