Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Prawo cywilne

Rreprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących nieruchomości, spółdzielczych praw do lokalu, sprawy dotyczące służebności i użytkowania, przygotowywanie projektów umów, opiniowanie umów, doradztwo i prowadzenie spraw w zakresie wieczystoksięgowych, zniesienie współwłasności, dochodzenie naruszenia praw autorskich, ochrona dóbr osobistych, postępowanie egzekucyjne, powództwa przeciwegzekucyjne, szerokie doradztwo prawne z zakresu prawa cywilnego.