Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Prasa

Jak radzić sobie z problematycznymi sąsiadami

Życie w bloku wymaga przestrzegania norm i wzajemnego szacunku. Jednak niektórzy mieszkańcy zapominają o tych zasadach, co może prowadzić do konfliktów. Pani Julia, doświadczyła uciążliwego problemu – sąsiad nie pilnował swojego psa, który załatwiał się na jej balkon....
Czytaj więcej

Co pracownik może robić w trakcie przerwy

Zachęcamy do zapoznania się z wywiadem przeprowadzonym na łamach Polskiego Radia z Mecenas Katarzyną Kalatą. Dotyczył on wymiaru przerwy w pracy, możliwości jej wykorzystania w sposób zgodny z prawem i przepisami BHP, a także sytuacji osób podejmujących współpracę...
Czytaj więcej

Czy nowy wyrok TK zwiększy emerytury

4 czerwca 2024 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (w sprawie o sygn. akt SK 140/20) dotyczący wysokości świadczeń osób, które złożyły wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury przed dniem 6 czerwca 2012 r. TK uznał art. 25 ust.1b ustawy emerytalnej...
Czytaj więcej

ZUS – Czy Zaraz Upadnie System?

ZUS wymaga reformy. Jedną, informatyczną, już przeszedł. Teraz czas na zmianę w podejściu do przedsiębiorców i przepisów prawa.  Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z Mecenas Katarzyną Kalata w Studio Biznes (Gazeta.pl). Pani Mecenas wyraża postulaty odnoszące się...
Czytaj więcej

TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953

Emerytki urodzone w 1953 roku czują się pokrzywdzone względem innych świadczeniobiorców, gdyż na skutek zmian przepisów w ostatnich latach otrzymują niższe emerytury niż powinny. Sprawa trafiła w przeszłości przed Trybunał Konstytucyjny. Sąd ponownie oceni konstytucyjność przepisów w tej materii. ...
Czytaj więcej

ZUS nie odda składek: komentarz do ustaleń Kalaty

W odpowiedzi na poruszenie przez mecenas Katarzynę Kalata problematyki niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian w zakresie korekt i sporów z ZUS w sprawie nadpłat składek, portal InnPoland podjął się kontaktu z ZUS w celu uzyskania oficjalnego stanowiska w tej...
Czytaj więcej

Propozycje zmiany w zasiłku chorobowym: ryzyko nadużyć?

Rząd zapowiada zmiany w zakresie wynagrodzenia za czas choroby pracownika. Mają one służyć zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Wypłata zasiłku, od pierwszego dnia absencji pracownika w związku z chorobą, ma wypłacać tylko i wyłącznie ZUS. Eksperci przewidują jednakże...
Czytaj więcej

ZUS rozlicza podatki za ubiegły rok i wysyła deklaracje PIT

ZUS rozpoczął proces wysyłania formularzy PIT za rok 2023. Otrzymają je osoby, które w minionym roku choć raz otrzymały świadczenie wypłacone przez organ rentowy. Natomiast osoby, których świadczenia z ZUS były jedynym źródłem dochodu, nie muszą składać rocznych zeznań...
Czytaj więcej

TK zbada wyrzucaniem z ZUS za brak składki chorobowej

Trybunał Konstytucyjny oceni konstytucyjność art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 roku, zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie wyrejestrowywał przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia...
Czytaj więcej

Dwóch wspólników to nie jeden – również gdy chodzi o ZUS

W dniu 21 lutego 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego: „Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji...
Czytaj więcej

ZUS nie odda nadpłaconych składek jeśli minęło pięć lat

Post mecenas Katarzyny Kalata, opublikowany na platformie LinkedIn, wywołał dyskusję w przestrzeni publicznej. Od stycznia 2024 r. płatnicy składek nie mogą korygować niektórych dokumentów złożonych wcześniej do ZUS. Do tej pory mogli to robić bez żadnych ograniczeń czasowych....
Czytaj więcej

ZUS nie zwróci składek nawet po wyroku

Przedsiębiorcy nie będą mogli już dokonywać korekt deklaracji za okres dłuższy niż pięć lat wstecz. To oznacza, że nie będą mieli możliwości odzyskania nadpłaconych składek. ZUS podaje, że nawet prawomocne wyroki sądowe nie zmienią sytuacji przedsiębiorców. Mimo że...
Czytaj więcej

Student zwolniony ze składek bez względu na datę wypłaty

Studenci i uczniowie do 26. roku życia są zwolnieni z opłacania składek ZUS na umowie zlecenie. Jednakże w ramach wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcom powstaje problem co do jego oskładkowania tuż po utracie statusu ucznia bądź studenta. Nawet jeśli zleceniobiorca otrzyma...
Czytaj więcej

W święta telefon od szefa można zignorować

Brak odpowiedzi na kontakt ze strony przełożonego w czasie wolnym nie może skutkować konsekwencjami dla pracownika, jeśli nie został zobowiązany do pełnienia dyżuru lub pracy.  Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule autorstwa mecenas Katarzyny Kalaty,...
Czytaj więcej

Kamińska na L4 aktywna – „ulica” oczekuje reakcji ZUS

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim powinna wykorzystywać je zgodnie z jego przeznaczeniem. Celem zasiłku chorobowego jest zapewnienie wsparcia finansowego dla pracowników, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu choroby lub urazu. Wynagrodzenie chorobowe umożliwia pracownikom sprawną rekonwalescencję bez obaw o utratę dochodu. W ostatnich...
Czytaj więcej

Co grozi pracownikowi za picie alkoholu na firmowej wigilii

W okresie przedświątecznym firmowe wigilie, często z alkoholem w tle, stają się przestrzenią nie tylko do świętowania, ale także potencjalnych problemów prawnych. Jakie są granice odpowiedzialności pracownika za nadmierne spożycie alkoholu podczas spotkania firmowego? Czy za sam fakt...
Czytaj więcej

Boże Narodzenie w pracy a szacunek dla innych wyznań

W okresie Bożego Narodzenia pracownicy innych wyznań mogą czuć się niekomfortowo z powodu dominacji tradycji chrześcijańskich w miejscu pracy. Czy dzielenie się opłatkiem, obecność symboli religijnych, organizowanie spotkań wigilijnych czy dekorowanie miejsca pracy może naruszać uczucia religijne osób...
Czytaj więcej

Zwolnienie za kłamstwo na etapie rekrutacji

Nie można rozwiązań z pracownikiem umowy za jego działania i zachowania podejmowane przed nawiązaniem stosunku pracy, chyba że przekłada się to na nieprawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków z powodu braku deklarowanych umiejętności czy uprawnień. Więcej informacji na ten...
Czytaj więcej

Praca zdalna z zagranicy może zmieniać kraj ubezpieczeń

Zjawisko pracy zdalnej, w szczególności po jej uregulowaniu w Kodeksie pracy, staje się coraz bardziej powszechne. Strony stosunku pracy mogą nawet ustalić, że miejscem świadczenia pracy zdalnej będzie inne państwo. Warto pamiętać, że w zależności od wybranego kraju, mogą...
Czytaj więcej

Przychód ze zlecenia zwiększy zasiłek z etatu

Składników pensji, które firma przestała wypłacać pracownikowi, nie wlicza się do podstawy zasiłków. Od 6 września 2023 r. ZUS pozwala jednak uwzględniać przychód z dodatkowej umowy zlecenia, która ustała. Więcej na ten temat w tekście mecenas Katarzyny Kalata...
Czytaj więcej

„Praca na rzecz” to również faktury w ramach B2B

Świadomość zjawiska tzw. pracy na rzecz i znajomość schematu trójkąta umów są niezwykle istotne, w szczególności dla przedsiębiorców. Jednakże poza klasycznym schematem umów, który w głównej mierze interesuje ZUS podczas kontroli, należy mieć na uwadze, iż jeżeli ZUS...
Czytaj więcej

Więcej przerw w pracy bez zmian w wynagrodzeniu

Zgodnie z Kodeksem pracy pracownikom przysługuje przerwa w pracy, której długość jest uzależniona od dobowego wymiaru czasu pracy. Przerwa jest wliczana do czasu pracy, co oznacza, że za ten czas pracownikowi przysługuje wynagrodzenie. Więcej na ten temat w...
Czytaj więcej

Praca i urlop rodzicielski: specjalne zasady

Ostatnia nowelizacja Kodeksu pracy m.in. wydłużyła urlop rodzicielski i nadała prawo do tego urlopu niezależnie od podlegania ubezpieczeniom przez matkę dziecka. Ale zasady korzystania z tego uprawnienia i łączenia go z pracą nie uległy zmianie. Więcej na ten...
Czytaj więcej

Urlop 2023: Prywatna firma vs. Nauczyciel

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu ZFŚS, mogą wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe, jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Na innej podstawie prawnej świadczenie urlopowe mogą też otrzymać nauczyciele, do których stosuje...
Czytaj więcej

Odmowa układu ratalnego z ZUS w decyzji

Układ ratalny z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych może wydawać się na pierwszy rzut oka oczywisty. Niestety, dla wielu płatników jest on niejasny, co może prowadzić do poważnych problemów. Stanowisko ZUS w tym zakresie bywa zaskakujące. Zakład uważa, że jeżeli...
Czytaj więcej

Zamiary przesądzą o długości okresu próbnego

Nowe brzmienie regulacji w zakresie umów na okres próbny nieco komplikuje sytuację pracodawców. Są oni bowiem niejako zobowiązani, w momencie zawierania umowy na okres próbny, do określenia przyszłych planów względem pracownika. W związku z tym pojawiają się wątpliwości...
Czytaj więcej

Praca zdalna w pytaniach i odpowiedziach

Praca zdalna to temat niezwykle popularny, ale dalej pojawiają się wątpliwości z nią związane. Jakie są uprawnienia osób pracujących zdalnie? Czy nowe przepisy dotyczą także zleceniobiorców? Czym są tzw. grupy uprzywilejowane? Więcej na ten temat w tekście mecenas...
Czytaj więcej

Urlopy rodzicielskie w pytaniach i odpowiedziach

Rewolucja w prawie pracy objęła także nowe rozwiązania w odniesieniu do pracowników będących pracownikami. Pracownik, na mocy znowelizowanych przepisów, zyskał nowe uprawnienia, takie jak: elastyczna organizacja czasu pracy, wydłużony okres urlopu rodzicielskiego, nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich, czy...
Czytaj więcej

Niezbędne szkolenia w czasie pracy i na koszt pracodawcy

Inwestycja w rozwój pracownika stała się, na gruncie rewolucji w prawie pracy, powinnością pracodawcy. Pracodawca musi zapewnić pracownikom udział w każdym kursie, z którego wiedza jest konieczna do wykonywania pracy. Jeśli nauka nie może się odbyć w godzinach...
Czytaj więcej

Świadczenie dla pracownika po wypadku za granicą

Na mocy regulacji Kodeksu pracy, praca zdalna może być wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Jej forma nie powoduje jednakże, że pracownik traci z tego tytułu jakiekolwiek uprawnienia, w tym do...
Czytaj więcej

Czy mogę odmówić włączenia kamery podczas pracy zdalnej

Na skutek nowelizacji Kodeksu pracy, przepisy o pracy zdalnej zaczęły obowiązywać od 7 kwietnia 2023 r. Z tym dniem przestaje obowiązywać art. 3 ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem...
Czytaj więcej

Fajne wyroki z ubezpieczeń społecznych z 2022 roku

Przed sporem z ZUS-em warto zapoznać się z aktualnym orzecznictwem dotyczącym naliczania składek ZUS, pracy na rzecz, prawa do zasiłku, czy  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym, aby niepotrzebnie nie narazić się długoletni proces  związany w wydaniem decyzji przez ZUS....
Czytaj więcej

2023 będzie rewolucyjny pod kątem zmian w prawie pracy

Polski ustawodawca, który był zobowiązany do podjęcia działań w zakresie modyfikacji i unowocześnienia przepisów Kodeksu pracy do sierpnia 2022 roku, w styczniu 2023 roku przyjął projekt nowelizacji ustawy, który ma na celu wdrożenie dwóch przełomowych dyrektyw unijnych. Najnowsze...
Czytaj więcej

Bezpieczne prowadzenie firmy bez narażania się ZUS-owi

Zakład Ubezpieczeń Społecznych często zaskakuje swoim niczym nieskrępowanym podejściemdo przepisów prawa i zmianami ich interpretacji. Bywa to uciążliwe dla przedsiębiorców,którzy nie zawsze znają swoje prawa i obowiązki i nie zawsze są o nich pouczeni. Ważne jest uczciwe i...
Czytaj więcej

Spółka dominująca to nie zawsze płatnik składek

Na rynku funkcjonują grupy spółek powiązanych kapitałowo. ZUS coraz częściej prowadzi postępowania kontrolne w tzw. spółkach córkach i przypisuje składki za te spółki tzw. spółkom matkom. Zazwyczaj argumentuje to stwierdzeniem, że płatnikiem składek powinna być spółka będąca właścicielem...
Czytaj więcej

Decyzja ZUS o podleganiu a przedawnienie składek

ZUS może wydać decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym niezależnie od tego, czy składki za dany okres są już przedawnione. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia przez ZUS postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek...
Czytaj więcej
1 2