Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

TK zbada wyrzucaniem z ZUS za brak składki chorobowej

Trybunał Konstytucyjny oceni konstytucyjność art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 roku, zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie wyrejestrowywał przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który spóźnił się z zapłatą składki. Choć ustawodawca zmienił to uregulowanie, w praktyce ZUS nadal dochodzi zwrotu wypłaconych świadczeń, powołując się na przepis, który już nie obowiązuje.

Mecenas Katarzyna Kalata udzieliła Dziennikowi Gazeta Prawna komentarza, w którym zaznaczyła, że przepis ten może być postrzegany jako dyskryminujący.

Related Posts