Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Kamińska na L4 aktywna – „ulica” oczekuje reakcji ZUS

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim powinna wykorzystywać je zgodnie z jego przeznaczeniem. Celem zasiłku chorobowego jest zapewnienie wsparcia finansowego dla pracowników, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu choroby lub urazu. Wynagrodzenie chorobowe umożliwia pracownikom sprawną rekonwalescencję bez obaw o utratę dochodu.

W ostatnich dniach toczy się zagorzała dyskusja publiczna związana z SSR Barbarą Kamińską – sędzią przebywającą na L4, a prywatnie żoną polityka, którego sytuacja wywołuje obecnie w polskim społeczeństwie szereg emocji. Zauważono bowiem, że sędzia od października 2023 roku przebywa na zwolnieniu lekarskim, jednakże wobec ostatnich wydarzeń politycznych w Polsce uaktywniła się w przestrzeni publicznej, uczestnicząc w protestach, konferencjach prasowych i wywiadach.

W związku z powyższym padają pytania, dlaczego ZUS nie skontrolował jeszcze sposobu wykorzystania zwolnienia lekarskiego przez sędzię. Jednakże zgodnie z ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych, uprawnionym do kontroli zwolnień lekarskich i sposobu ich wykorzystania przez sędziów jest prezes sądu oraz na jego wniosek ZUS. Zatem ZUS w takiej sprawie nie działa z urzędu, konieczna jest inicjatywa prezesa sądu. 

Więcej na ten temat można przeczytać w opinii udzielonej przez mecenas Katarzynę Kalata dla serwisu naTemat.pl.

LINK TUTAJ

Related Posts