Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Urlopy rodzicielskie w pytaniach i odpowiedziach

Rewolucja w prawie pracy objęła także nowe rozwiązania w odniesieniu do pracowników będących pracownikami. Pracownik, na mocy znowelizowanych przepisów, zyskał nowe uprawnienia, takie jak: elastyczna organizacja czasu pracy, wydłużony okres urlopu rodzicielskiego, nowe zasady udzielania urlopów rodzicielskich, czy brak możliwości zatrudniania pracownika wychowującego dziecko do ukończenia przez nie 8. roku życia bez jego zgody w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej, w systemie czasu pracy przerywanego. Jednakże w dalszym ciągu pojawiają się pewne wątpliwości w odniesieniu do konkretnych zagadnień związanych z przywilejami pracowników-rodziców.

Zapraszamy do zapoznania się z pytaniami czytelników Rzeczpospolitej i odpowiedziami udzielonymi przez mecenas Katarzynę Kalata.

Related Posts