Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

3-miesięczny okres próbny w umowie

Pytanie

Czy mogę zawrzeć umowę na okres próbny 3 miesiące, jeśli potem planuję zawrzeć umowę na czas określony 15 miesięcy?

Odpowiedź

Tak, można zawrzeć taką umowę.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 25 § 1 Kodeksu pracy, „Umowę o pracę zawiera się na okres próbny, na czas określony albo na czas nieokreślony.” Umowę o pracę na okres próbny zawiera się na czas nie dłuższy niż 3 miesiące w celu sprawdzenia pracownika, a następnie można z nim zawrzeć umowę na czas określony lub nieokreślony. Stosownie do art. 25 § 2 Kodeksu pracy, jeśli planowany czas dalszego zatrudnienia jest dłuższy niż 12 miesięcy, okres próbny może wynosić 3 miesiące.

Podstawa prawna

art. 25 Kodeksu pracy

Related Posts