Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Student zwolniony ze składek bez względu na datę wypłaty

Studenci i uczniowie do 26. roku życia są zwolnieni z opłacania składek ZUS na umowie zlecenie. Jednakże w ramach wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcom powstaje problem co do jego oskładkowania tuż po utracie statusu ucznia bądź studenta.

Nawet jeśli zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za okres, gdy posiadał status studenta, już po utracie tego statusu, nie podlega ono składkom na ubezpieczenia społeczne ani zdrowotne.

Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule autorstwa mecenas Katarzyny Kalaty, opublikowanym w gazecie „Rzeczpospolita”.

Related Posts