Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

„Praca na rzecz” to również faktury w ramach B2B

Świadomość zjawiska tzw. pracy na rzecz i znajomość schematu trójkąta umów są niezwykle istotne, w szczególności dla przedsiębiorców. Jednakże poza klasycznym schematem umów, który w głównej mierze interesuje ZUS podczas kontroli, należy mieć na uwadze, iż jeżeli ZUS uzna, że pracownik w ramach swojej działalności gospodarczej wykonuje dla swojego pracodawcy tę samą pracę co na etacie, również przypisze firmie zaległe składki.

Więcej na ten temat można przeczytać w tekście napisanym przez mecenas Katarzynę Kalata i Paulinę Bartnikowską dla Rzeczpospolitej.

Related Posts