Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Urlop 2023: Prywatna firma vs. Nauczyciel

Pracodawcy, którzy nie tworzą funduszu ZFŚS, mogą wypłacać pracownikom świadczenia urlopowe, jeśli pracownik korzysta z urlopu wypoczynkowego w wymiarze co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Na innej podstawie prawnej świadczenie urlopowe mogą też otrzymać nauczyciele, do których stosuje się Kartę Nauczyciela.

Więcej na ten temat można przeczytać w tekście napisanym przez mecenas Katarzynę Kalata i Paulinę Bartnikowską dla Infor.

LINK TUTAJ

Related Posts