Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Czy nowy wyrok TK zwiększy emerytury

4 czerwca 2024 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (w sprawie o sygn. akt SK 140/20) dotyczący wysokości świadczeń osób, które złożyły wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury przed dniem 6 czerwca 2012 r. TK uznał art. 25 ust.1b ustawy emerytalnej za niekonstytucyjny w takim zakresie, w jakim powodował on zmniejszenie wysokości otrzymywanego przez „wcześniejszych” emerytów świadczenia.

W ocenie Trybunału takie działanie ustawodawcy w istotny sposób naruszało prawo tej grupy obywateli do zabezpieczenia społecznego, tym samym przeczyło ideałom demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej. Zdaniem sędziów spowodowało to osłabienie zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Świadczeniobiorcy, składając wniosek o przyznanie emerytury, nie mieli wiedzy co do tego, że znaczącej zmianie ulegną przepisy, a tym samym nowe regulacje doprowadzą do zmniejszenia zgromadzonego przez nich kapitału o pobrane świadczenia.

Business Insider Polska zwrócił się do mecenas Katarzyny Kalata z prośbą o opinię w tej sprawie. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem. Mecenas Kalata wskazuje: „Z uwagi na społeczny aspekt i znaczenie wyroku TK dla sytuacji prawnej, majątkowej i życiowej obywateli, warto, aby pokrzywdzeni emeryci, abstrahując od problematycznej kwestii skarg o wznowienie postępowania przed ZUS i sądem, rozważyli złożenie wniosku o ponowne przeliczenie emerytury”.

Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo w tekście opublikowanych na portalu onet.pl – LINK TUTAJ lub bezpośrednio na businessinsider.com.pl – LINK TUTAJ.

Related Posts