Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Decyzja ZUS o podleganiu a przedawnienie składek

ZUS może wydać decyzję o podleganiu ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnym niezależnie od tego, czy składki za dany okres są już przedawnione. Bieg terminu przedawnienia ulega zawieszeniu od dnia wszczęcia przez ZUS postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, czy wysokość podstawy wymiaru składek, do dnia, w którym taka decyzja stała się prawomocna.

Więcej na ten temat w tekście dr Katarzyny Kalata dla infor.pl

LINK TUTAJ

Related Posts