Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Podleganie ubezpieczeniu chorobowemu

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientLaura ze Szczecina
Rokgrudzień 2022
Rodzajpodleganie ubezpieczeniu chorobowemu
Długość5 lat
Mecenasdr Katarzyna Kalata

Wstęp

Pani Laura od 2011 roku prowadzi działalność gospodarczą w sposób ciągły. W okresie od kwietnia 2015 roku do kwietnia 2016 roku była uprawniona do zasiłku macierzyńskiego. Na skutek urazu kręgosłupa, którego doznała, nie była zdolna do pracy. ZUS po otrzymaniu zwolnienia wezwał Panią Laurę na komisję lekarską. Orzecznik ZUS potwierdził zasadność wydania rzeczonego zwolnienia lekarskiego ze względu na uraz kręgosłupa (zatem ZUS nie kwestionuje zasadności niezdolności do pracy). Stan zdrowia Pani Laury (stan niezdolności do pracy) uzasadniał przedłużenie zwolnienia, dlatego rzeczone zwolnienie lekarskie zostało przedłużone. W czerwcu 2016 roku ZUS wydał decyzję, na podstawie której odmówił Pani Laurze prawa do zasiłku chorobowego za okres nieprzerwalnej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu decyzji ZUS wskazał, iż Ubezpieczona powinna z chwilą nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych i zgłosić do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, a od dnia następnego po zakończeniu zasiłku macierzyńskiego, Ubezpieczona powinna ponownie przystąpić do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, a na swój wniosek może zostać objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Według stanowiska ZUS niedokonanie powyższego skutkowało uznaniem, że Pani Laura nie podlegała dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Pani Laura złożyła odwołanie do Sądu Okręgowego, który oddalił je na skutek błędnej wykładni przepisów prawa. Sąd Apelacyjny również nie przychylił się do twierdzeń Pani Laury.

Wyzwanie

Wykazanie, iż przepisy prawa nie zawierają uregulowań nakazujących ubezpieczonym prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą  do złożenia wniosku o wyrejestrowanie z ubezpieczenia chorobowego – z chwilą nabycia prawa do zasiłku macierzyńskiego, a następnie do złożenia wniosku o ponowne objęcie ubezpieczeniem chorobowym – z chwilą zakończenia pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Rozwiązanie

Złożenie skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego.

Rezultat

Skarga kasacyjna została przyjęta na rozpoznanie. Sąd Najwyższy zauważył przede wszystkim „brak właściwego pouczenia skarżącej o skutkach wynikających z pobierania zasiłku macierzyńskiego w odniesieniu do jej dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej”. Mimo wcześniejszych niekorzystnych rozstrzygnięć stwierdził, że błędy ZUS-u, a tym samym wprowadzenie ubezpieczonego w błąd nie mogą wpływać na podleganie ubezpieczeniom.

Nasze artykuły

Jak radzić sobie z problematycznymi sąsiadami
27 czerwca 2024
Co pracownik może robić w trakcie przerwy
26 czerwca 2024
Czy nowy wyrok TK zwiększy emerytury
13 czerwca 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37