Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Błędna informacja z ZUS nie wpływa na ubezpieczenie

Do 31 grudnia 2021 r. dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustawało, jeżeli nie zostały w terminie oraz należytej wysokości opłacone składki na to ubezpieczenie chorobowe. 

Natomiast od 1 stycznia 2022 r.  dobrowolne ubezpieczenie chorobowe  ustaje od dnia:

  • w zgłoszeniu wyrejestrowania, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym zgłoszenie zostało doręczone do ZUS-u,
  • tytułu podlegania tym ubezpieczeniom (np. zakończenia umowy zlecenia )

Aktualnie w toku są sprawy, gdzie ZUS, wydał decyzje o wyłączeniu z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z powodu opłacenia składki w nienależytej wysokości.

Jeśli ZUS błędnie poinformował ubezpieczonego o wysokości składek ZUS, nie powoduje to ustanie ubezpieczenia.

Potwierdzają to wyroki sądów m.in Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 9 sierpnia 2018 r. sygn. akt II UK 213/17, gdzie wskazano że „w żadnym razie na jurysdykcyjną tolerancję niezasługiwały błędy organu ubezpieczeń społecznych, które mogły wywołać niekonstytucyjny i nielegalny skutek prawny w postaci pozbawienia skarżącej uprawnień należnych jej z przebiegu stosunku ubezpieczenia chorobowego, który nie został ponownie zainicjowany (reaktywowany) we właściwym (wybranym przez skarżącą) terminie z wyłącznej winy wskutek ujawnionych dezinformacji organu rentowego”.

Więcej na ten temat w tekście mecenas Katarzyny Kalata dla Infor.pl

LINK TUTAJ

Related Posts