Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Odprawa pośmiertna a polisa na życie

Pytanie

Zmarł mój tata. Poszłam do firmy, w której pracował, żeby dowiedzieć się, czy dostanę po nim odprawę pośmiertną. Powiedziano mi jednak, że firma nic mi nie zapłaci, bo wykupiła wszystkim pracownikom polisę na życie. Odesłano mnie więc do ubezpieczyciela. Czy pracodawca mojego taty może tak zrobić?

Odpowiedź

Tak, pracodawca mógł tak postąpić.

Uzasadnienie

W sytuacji śmierci pracownika podczas trwania jego stosunku pracy lub podczas korzystania z zasiłku chorobowego przysługuje odprawa pośmiertna. Uprawnieni do jej odbioru są małżonek zmarłego oraz pozostali członkowie rodziny, którzy kwalifikują się do otrzymania renty rodzinnej po zmarłym. Choć w większości przypadków to pracodawca zobowiązany jest do wypłaty odprawy, Kodeks pracy wprowadza pewne wyjątki. Jeżeli pracodawca ubezpieczył pracownika na życie, wtedy to ubezpieczyciel wypłaca odprawę. Jeśli jednak kwota wypłacona z polisy jest niższa niż przewiduje Kodeks pracy, pracodawca jest zobowiązany do wyrównania różnicy.

Podstawa prawna

Art. 93 § 7 Kodeksu pracy

Related Posts