Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Urlop wychowawczy a spóźniony wniosek

Pytanie

Wręczyłam swojemu szefowi wniosek o urlop wychowawczy. Usłyszałam jednak od niego, że mi go nie udzieli, bo dokumenty zostały złożone w złym terminie. Powinnam je dostarczyć co najmniej na 21 dni przed planowanym przejściem na urlop, a ja zrobiłam to tylko 14 dni wcześniej. Czy rzeczywiście to jest powód do tego, żeby odmówić mi skorzystania z urlopu wychowawczego?

Odpowiedź

Nie, nie jest to powód uzasadniający odmowę udzielenia urlopu wychowawczego.

Uzasadnienie

Pani pracodawca nie przestrzega przepisów Kodeksu pracy. Faktycznie, wniosek o urlop wychowawczy powinien być składany co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z urlopu. Jednak nawet jeśli ten termin nie został zachowany, pracownik nadal ma prawo do takiego urlopu, a pracodawca nie może go odmówić. W odpowiedzi na nieterminowe złożenie wniosku, pracodawca ma prawo przesunąć datę rozpoczęcia urlopu tak, aby upłynęło 21 dni od momentu jego złożenia. Niemniej jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracodawca wykazał się elastycznością i zaakceptował wniosek pracownika. Warto dodać, że pracodawca zawsze może działać na korzyść pracownika.

Podstawa prawna

Art. 186 § 7 1 Kodeksu pracy

Related Posts