Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Poszukiwanie pracy po złożeniu wypowiedzenia

Pytanie

Chcę się zwolnić z firmy, w której w tej chwili pracuję. Koleżanki powiedziały mi, że w czasie wypowiedzenia mam prawo do dni wolnych na poszukiwanie pracy. Czy tak jest naprawdę?

Odpowiedź

Nie, nie ma Pani prawa do dni wolnych z tytułu poszukiwania pracy.

Uzasadnienie

Prawo do wolnych dni na poszukiwanie pracy przysługuje pracownikom, których okres wypowiedzenia wynosi minimum 2 tygodnie. W przypadku dwutygodniowego czy jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia mają oni prawo do 2 dni wolnych. Gdy okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące, przysługują im 3 dni wolne. To uprawnienie dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy to pracodawca wypowiada umowę pracownikowi. Jeśli to pracownik z własnej inicjatywy rozwiązuje umowę, pracodawca nie jest zobowiązany do przyznawania dodatkowych dni wolnych.

Podstawa prawna

Art. 37 § 1 Kodeksu pracy

Related Posts