Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą

Pytanie

Chciałabym skorzystać z możliwości łączenia urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy na pół etatu. Mam tylko problem z moim szefem, który odgraża się, że mi na to nie pozwoli, bo pracuję przy bardzo ważnym projekcie. Czy rzeczywiście mój pracodawca może się nie zgodzić na to, żebym łączyła pracę w urlopem rodzicielskim?

Odpowiedź

Nie, pracodawca nie może odmówił łączenia pracy z urlopem rodzicielskim z powodu wskazanego w pytaniu.

Uzasadnienie

Pracownik ma możliwość łączenia korzystania z urlopu rodzicielskiego z pracą u tego samego pracodawcy, ale nie może pracować więcej niż na pół etatu. W takiej sytuacji urlop rodzicielski jest przyznawany na część etatu, na której pracownik nie pracuje. Chociaż zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca powinien uwzględnić wniosek pracownika dotyczący połączenia pracy z urlopem rodzicielskim, istnieją wyjątki. Pracodawca może odmówić przyznania takiego urlopu, jeżeli łączenie pracy z urlopem jest nie do pogodzenia z organizacją pracy lub charakterem wykonywanych zadań. Powód odmowy musi być przekazany pracownikowi pisemnie lub elektronicznie w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku.

Przykład

Marcin Nowak pełni funkcję kontrolera lotów w jednym z najważniejszych portów lotniczych w Polsce. Z racji charakteru tego stanowiska, wszelkie zmiany w harmonogramie muszą być precyzyjnie zaplanowane z dużym wyprzedzeniem, by gwarantować płynność oraz bezpieczeństwo ruchu lotniczego. Po przyjściu na świat jego dziecka, Marcin wyraził chęć połączenia urlopu rodzicielskiego z pracą na pół etatu, planując działalność zawodową w godzinach porannych i poświęcając popołudnia na opiekę nad maluchem. Jego przełożeni, zdając sobie sprawę z kluczowego charakteru stanowiska kontrolera lotów, po analizie z działem personalnym i operacyjnym stwierdzili, że takie połączenie mogłoby zaburzyć sprawne działanie portu. Segmentacja czasu pracy miałaby wpływ na pełne zabezpieczenie stanowisk w krytycznych okresach, kiedy intensywność lotów jest na najwyższym poziomie. Ponadto, ciągła kontrola ruchu lotniczego wymaga pełnego zaangażowania, więc praca w skróconym wymiarze nie byłaby ani efektywna, ani bezpieczna. Z tych powodów, decyzja o odrzuceniu prośby Marcina była oparta na realnych przesłankach związanych z funkcjonowaniem firmy i specyfiką wykonywanych obowiązków. Informacja o tej decyzji dotarła do Marcina w formie pisemnej w ciągu tygodnia od złożenia wniosku.

Podstawa prawna

Art. 182 1e § 1 Kodeksu pracy

Related Posts