Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Ile przerw przysługuje pracownikowi

Pytanie

Jestem zatrudniony na umowę o pracę jako ochroniarz. Moje zmiany trwają zazwyczaj 12 godzin, choć zdarzają się i dłuższe. Do ilu przerw w pracy mam prawo?

Odpowiedź

Przy zatrudnieniu na 12 godzin ma Pan prawo do dwóch 15-minutowych przerw w pracy. Zmiany dłuższe niż 16 godzin dają prawo do 3 takich przerw.

Uzasadnienie

Od 26 kwietnia 2023 r. zmieniły się przepisy regulujące kwestie przerw w pracy. Pracownik zatrudniony w dobowym wymiarze czasu pracy wynoszącym co najmniej 6 godzin ma prawo do jednej przerwy w pracy, która musi trwać co najmniej 15 minut. Jeśli pracownik pracuje dłużej niż 9 godzin na dobę, należy mu się kolejna przerwa, która również wynosi co najmniej 15 minut. Kodeks pracy dopuszcza jeszcze jedną taką przerwę – prawo do niej mają ci, których dobowy wymiar czasu pracy przekracza 16 godzin. Oznacza to, że w Pańskim przypadku 12-godzinna zmiana daje prawo do dwóch przerw. Zmiany dłuższe, czyli te przekraczające 16 godzin na dobę, wiążą się z 3 przerwami w pracy. Wszystkie są wliczane do czasu pracy, co oznacza, że za okres przerwy otrzyma Pan wynagrodzenie.

Podstawa prawna

Art. 134 Kodeksu pracy

Related Posts