Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Monitoring w szatni pracowników – czy dozwolony

Pytanie

Ostatnio otrzymaliśmy maila od naszego działu kadr z informacją, że w szatni zostanie zainstalowana kamera. Poinformowano nas, że ma to służyć wykryciu ewentualnych kradzieży. Czy nie jest tak, że pracodawca nie może obserwować pracowników w trakcie przebierania się?

Odpowiedź

Tak, pracodawca nie może nagrywać pracowników w trakcie przebierania się w szatni. Choć Kodeks pracy wprowadza zasadę, zgodnie z którą monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni, istnieją do tej reguły wyjątki. Jeden z nich zezwala na instalację kamer w celu zapobiegania kradzieżom.

Uzasadnienie

Zamontowanie monitoringu w szatni dla pracowników jest możliwe tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia pracodawcy, kontroli produkcji lub ochrony tajemnic, których ujawnienie miałoby negatywne skutki dla pracodawcy. Jeśli więc Pana przełożony uznał, że kamery mają na celu wykrycie kradzieży mienia pracodawcy, ma prawo je zainstalować, nawet w szatni. Musi to jednak uczynić w sposób, który nie narusza godności pracowników ani ich praw osobistych, w tym prawa do prywatności. Oznacza to, że kamery muszą być tak ustawione, aby nie pozwalały na rozpoznawanie osób przebierających się w szatni. Najistotniejsze jest jednak, aby zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Jeśli takiej organizacji w firmie nie ma, pracodawca powinien uzyskać zgodę od przedstawicieli pracowników wybranych w ustalony sposób. Bez takiej zgody monitoring w szatni jest niedozwolony.

Podstawa prawna

Art. 22 2 § 2 Kodeksu pracy

Related Posts