Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Umowa na zastępstwo z powodu choroby

Pytanie

Jeden z naszych pracowników poważnie zachorował. Dowiedzieliśmy się od niego, że leczenie wraz z rehabilitacją może trwać nawet rok. Potrzebujemy zatrudnić kogoś, aby go zastąpić. Czy możemy wpisać w umowie o pracę na zastępstwo, że przyczyną jej zawarcia jest choroba konkretnego pracownika?

Odpowiedź

Nie, w umowie o pracę na zastępstwo nie wolno wskazywać jako przyczyny jej zawarcia choroby zastępowanego pracownika.

Uzasadnienie

W przypadku zawierania umów terminowych (do których należy także umowa o pracę na zastępstwo) powinno się podać przyczynę ich zawarcia. Robi się to przez określenie obiektywnych przyczyn uzasadniających zawarcie takiej umowy. Jest to istotne dla pracodawcy, gdyż umowa o pracę na zastępstwo, będąc formą umowy terminowej, nie podlega typowym ograniczeniom dla tego rodzaju umów. Umowa na zastępstwo może trwać, na przykład, dłużej niż 33 miesiące i nie generuje to obowiązku przekształcenia jej w umowę na czas nieokreślony. W praktyce, pracodawca w takiej umowie powinien zaznaczyć, że jest zawierana na zastępstwo, ale nie może podawać konkretnych danych, jak fakt, że jest to wynik choroby danego pracownika. Wystarczy sformułowanie, że umowa jest zawierana np. z powodu usprawiedliwionej nieobecności pracownika. Nie ma potrzeby dodawania, że chodzi o jego chorobę. Ujawnienie takich informacji byłoby naruszeniem przepisów RODO.

Podstawa prawna

Art. 29 § 1 Kodeksu pracy w związku z art. 251 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy oraz art. 5 i art. 9 ust. 1 rozporządzenia RODO

Related Posts