Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Dokumentacja zmarłej pracownicy – dostęp dla rodziców

Pytanie

W wypadku samochodowym zginęła nasza córka. Do załatwienia formalności związanych z jej śmiercią potrzebujemy jej dokumentacji pracowniczej. Zwróciliśmy się z prośbą do pracodawcy naszej córki o jej udostępnienie, ale odmówił on, twierdząc, że takie dokumenty wydawane są tylko małżonkowi zmarłego lub jego dzieciom. Czy jako rodzice nie mamy prawa do tych dokumentów?

Odpowiedź

Nie, pracodawca postąpił błędnie, nie udostępniając Państwu dokumentacji pracowniczej zmarłej córki. Rodzice zmarłego wchodzą bowiem w skład grupy osób uprawnionych do odbioru tej dokumentacji.

Uzasadnienie

Wniosek o wydanie dokumentacji pracowniczej zmarłego pracownika można złożyć zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Kodeks pracy jasno wskazuje, które osoby mają do tego prawo. Należą do nich własne dzieci zmarłego, dzieci jego małżonka oraz dzieci przysposobione. W skład tej grupy wchodzą również wnukowie, którzy byli na utrzymaniu zmarłego przed osiągnięciem przez nich pełnoletności, rodzeństwo oraz inne osoby, z wyjątkiem tych, które były utrzymywane w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka. Dokumentację otrzyma również małżonek zmarłego. Ponadto, przepisy dopuszczają odbiór dokumentacji pracowniczej przez rodziców zmarłego, w tym ojczyma i macochę oraz osoby go przysposabiające. Wskazane jest więc ponowne wystąpienie do pracodawcy z prośbą o udostępnienie dokumentacji zmarłej córki, podając jako argument odpowiednią podstawę prawną.

Podstawa prawna

Art. 94 § 9 pkt 3 i 4 Kodeksu pracy

Related Posts