Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Przekazanie mienia a umowa o odpowiedzialności

Pytanie

Mam w firmie dostać bardzo drogiego laptopa. Kadry uprzedziły mnie, że będę za niego materialnie odpowiedzialny. Czy w tej sytuacji nie powinni ze mną podpisać jakiejś umowy określającej zasady odpowiedzialności za ten sprzęt?

Odpowiedź

Nie, nie ma takiego obowiązku prawnego.

Uzasadnienie

Chociaż firmy często zawierają umowy o odpowiedzialności materialnej, gdy powierzają pracownikowi mienie o znacznej wartości, nie jest to wymogiem. Zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy, pracownik, któremu powierzono na zasadzie zwrotu lub do wyliczenia:

  • pieniądze, papiery wartościowe lub kosztowności,
  • narzędzia, instrumenty czy podobne przedmioty,
  • a także środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze,

ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody w tym mieniu. Kluczowe jest, aby pracodawca przekazał mienie pracownikowi, a ten potwierdził jego odbiór. Od tej chwili pracownik jest odpowiedzialny za powierzone mu dobra. W praktyce oznacza to, że jeżeli dojdzie do uszkodzenia czy utraty, pracownik pokrywa koszty, chyba że udowodni istnienie okoliczności wyłączających jego odpowiedzialność.

Podstawa prawna

Art. 124 Kodeksu pracy

Related Posts