Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Urlop wychowawczy po śmierci drugiego rodzica

Pytanie

W wypadku samochodowym zginął ojciec mojego dziecka. Mam zamiar skorzystać z urlopu wychowawczego. Czy mam prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 35 miesięcy?

Odpowiedź

Nie, ma Pani prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze 36 miesięcy.

Uzasadnienie

Będzie Pani mogła skorzystać z urlopu wychowawczego w pełnej wysokości, czyli w wymiarze 36 miesięcy. Takie uprawnienie przysługuje pracownikowi, który chce skorzystać z tego urlopu, jeśli drugi rodzic dziecka nie żyje. Z pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego korzysta się także wtedy, gdy:

  • drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska albo
  • został on jej pozbawiony bądź ją ograniczono lub zawieszono.

I ostatnia najbardziej oczywista sytuacja, w której urlop wychowawczy zawsze będzie wynosił 36 miesięcy – mamy z nią do czynienia kiedy dziecko, na które wykorzystuje się to świadczenie, pozostaje pod opieką jednego tylko opiekuna.

Podstawa prawna

Art. 186 § 9 i § 10 Kodeksu pracy

Related Posts