Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Wniosek o indywidualny rozkład pracy

Pytanie

Chcę uzgodnić ze swoim pracodawcą indywidualny rozkład czasu pracy. Ze względu na sytuację rodzinną muszę zaczynać i kończyć pracę w różnych godzinach w ciągu tygodnia. Czy w takim przypadku pracodawca będzie musiał dla mnie przygotować rozkład czasu pracy?

Odpowiedź

Nie, nie ma potrzeby przygotowywania indywidualnego rozkładu czasu pracy.

Uzasadnienie

Jeżeli pracownik zdecyduje się na złożenie wniosku dotyczącego indywidualnego rozkładu czasu pracy i zdobędzie w tej kwestii akceptację pracodawcy, to wówczas sytuację tę regulują przepisy zawarte w Kodeksie pracy. Jak podaje art. 129 § 4 wspomnianego Kodeksu, w sytuacji przyjęcia takiego wniosku przez pracodawcę, nie ma konieczności tworzenia rozkładu czasu pracy. Ważne jest jednak, aby pracownik, składając swój wniosek, dokładnie określił godziny, w których zamierza rozpoczynać oraz kończyć swoje zadania zawodowe.

Podstawa prawna

Art. 129 § 4 Kodeksu pracy

Related Posts