Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Czy w świadectwie pracy może być powód rozwiązania umowy

Pytanie

Zatrudniłem się w prywatnym sklepie. To była moja pierwsza praca. Okazało się jednak, że warunki pracy są tak złe, że postanowiłem więcej tam nie przychodzić. Byłem zdenerwowany, więc nie napisałem żadnego wypowiedzenia umowy o pracę. Poszedłem do pracodawcy odebrać świadectwo pracy i okazało się, że napisano w nim, że porzuciłem pracę. Czy mój były pracodawca mógł umieścić taką informację w świadectwie pracy?

Odpowiedź

Nie. W świadectwie pracy nie wolno podawać przyczyny, dla której pracownik rozstał się z pracodawcą. Powinno się w nim znaleźć jedynie określenie trybu rozwiązania umowy o pracę – np. za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem, bez wypowiedzenia albo z upływem czasu, na jaki umowa została zawarta.

Uzasadnienie

Przepisy nakazują w świadectwie pracy podać okoliczności, których istnienie skutkuje rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy, tj. porozumienie stron, wypowiedzenie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę bez wypowiedzenie albo upływ czasu, na który umowa ta została zawarta. W świadectwie pracy podaje się też podstawę prawną rozwiązaniu takiej umowy. Prawo pracy nie zezwala jednak na wpisywanie do świadectwa pracy przyczyn, dla których pracownik i pracodawca postanowili się „rozstać”. Nie może więc w nim być zapisów, że np. do rozwiązania umowy o pracę doszło z powodu porzucenia pracy (a tak formalnie jest w Pana przypadku). Jeśli takie zapisy są znalazły się w świadectwie, można wnieść o sprostowanie.

Podstawa prawna

Art. 97 Kodeksu pracy

Related Posts