Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Czy mogę wystąpić o urlop ojcowski mailowo

Pytanie

Niedawno urodziło mi się dziecko. Na ogół pracuję zdalnie, więc rzadko bywam w firmie, gdyż mieści się ona kilkaset kilometrów od mojego domu. Zastanawiam się, czy muszę jechać do działu kadr z wnioskiem o urlop ojcowski, który własnoręcznie podpiszę, czy też mogę wysłać go do kadr mailem?

Odpowiedź

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego nie musi być złożony przez pracownika na piśmie, czyli na papierze z jego własnoręcznym podpisem. Dokument taki można też wysłać drogą mailową.

Uzasadnienie

Od 26 kwietnia 2023 roku zmieniły się między innymi przepisy regulujące kwestie korzystania z urlopu ojcowskiego. Od tego dnia pracownik ma prawo złożyć wniosek o taki urlop nie tylko w wersji papierowej opatrzonej jego własnoręcznym podpisem- może to także zrobić w formie elektronicznej. Przepisy nie wymagają, żeby taki wniosek był podpisywany kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Dopuszcza się możliwość wysłania go np. mailem albo złożenia przez działający u pracodawcy system HR-owy. W każdym jednak przypadku musi on być złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Należy też dołączyć do niego wszystkie wymagane dokumenty.

Podstawa prawna

Art. 1823 § 3 Kodeksu pracy

Related Posts