Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Czy przysługuje ryczałt za delegację własnym samochodem

Pytanie

Jestem zatrudniony na umowie zlecenie. Mój szef chce, żebym pojechał na drugi koniec Polski, aby naprawić jedną rzecz u klienta. Czy jeśli pojadę tam swoim własnym autem, to dostanę ryczałt za przejechane kilometry?

Odpowiedź

Tak,  jednak kwestie tego typu wyjazdów powinny być wyraźnie uregulowane w umowie zlecenia.

Uzasadnienie

Dający zlecenie (czyli firma, dla której świadczysz usługi w ramach umowy zlecenia) ma obowiązek zwrócić Ci wydatki poniesione w celu należytego wykonania zlecenia. Tak stanowi Kodeks cywilny- a to on, a nie Kodeks pracy, określa sytuację prawną zleceniobiorcy. Żeby uniknąć jakichkolwiek wątpliwości co do kwestii wykonywania umowy, zleceniobiorca powinien zadbać o to, żeby w jego umowie znalazły się zapisy wyraźnie stanowiące o tym, że należy mu się zwrot kosztów przejazdu własnym autem. Warto też dodać, że za każdy kilometr przysługuje mu stawka w wysokości określonej w rozporządzeniu w sprawie kosztów używania do celów służbowych pojazdów niebędących własnością pracodawcy.
Co prawda określa ono uprawnienia pracowników, ale jest też stosowane do zleceniobiorców. W takiej sytuacji od ryczałtu nie odprowadza się składek oraz podatku.

Podstawa prawna

Art. 742 Kodeks cywilnego

Related Posts