Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Jak do stażu urlopowego liczyć uzyskany tytuł licencjata

Pytanie

Skończyłam szkołę i uzyskałam tytuł licencjata. Chcę się zatrudnić na podstawie umowy
o pracę, ale mam problem z ustaleniem, jak do stażu uprawniającego do urlopu wypoczynkowego liczyć zakończone przeze mnie studia licencjackie. Jakie są regulacje w tym zakresie?

Odpowiedź

Do stażu pracowniczego, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego, uzyskanie tytułu licencjata powinno zostać policzone tak, jakby pracownik ukończył szkołę wyższą. A to oznacza, że z tego tytułu wlicza mu się do stażu 8 lat.

Uzasadnienie

Żeby prawidłowo ustalić, jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi, bierze się pod uwagę czas, jaki poświęcił on na naukę. I tak w przypadku:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – zalicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, ale nie więcej niż 3 lata;
  • średniej szkoły zawodowej – zalicza się przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, ale nie więcej niż 5 lat;
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – zalicza się 5 lat;
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – zalicza się 4 lata;
  • szkoły policealnej – zalicza się 6 lat;
  • szkoły wyższej – zalicza się 8 lat.

Uzyskanie tytułu licencjata, według Kodeksu pracy, jest równoznaczne z ukończeniem szkoły wyższej – dlatego do stażu pracowniczego zalicza się 8 lat nauki. Czas przeznaczony na zdobywanie wykształcenia nie podlega sumowaniu. W praktyce oznacza to, że przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego bierze się pod uwagę tylko ten okres, który związany jest z ukończeniem ostatniej szkoły.

Podstawa prawna

Art. 155 Kodeksu pracy

Related Posts