Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Postępowanie przed ZUS

Reguła ta obowiązuje od 12 lipca 2023 r. Jednak ZUS nie będzie przeliczał starych zasiłków z urzędu. Trzeba wystąpić z takim wnioskiem. Przeliczenie obejmuje tylko świadczenia z ostatnich trzech lat. Każdemu, kto zajmuje się kwestiami prawa pracy i...
Czytaj więcej
Od każdej decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie ubezpieczonemu, jak i płatnikowi składek. Aby uniknąć prawomocności decyzji ZUS-u trzeba złożyć odwołanie w terminie miesiąca do Sądu za pośrednictwem ZUS-u. Od decyzji ZUS przysługują środki odwoławcze. Odwołanie należy złożyć pisemnie lub...
Czytaj więcej