Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Wypowiedzenie Umowy

Pracownik należący do kategorii podmiotów szczególnie chronionych, na każdym etapie procesu, który toczy ze swoim pracodawcą o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskutecznealbo o przywrócenie do pracy, może wystąpić o udzielenie mu zabezpieczenia powództwa w postaci dalszego zatrudnienia...
Czytaj więcej