Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

sierpień 2022 • dr Agnieszka Dzięcielska
KlientAnna
Roksierpień 2022
Rodzaj sprawyPodleganie ubezpieczeniu chorobowemu
Długość trwania6 miesięcy
Mecenasdr Agnieszka Dzięcielska

Wstęp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych stwierdził, że Pani Ania nie podlegała dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu, jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą od 1 września  2020 roku, ponieważ zapłaciła składki na ZUS w nienależytej wysokości za luty, czerwiec, lipiec, grudzień 2019 roku. Jednocześnie ZUS w styczniu 2021 roku poinformował o nadpłacie składek w kwocie 1897,24 zł. Pani Ania 15 września 2020 roku złożyła wniosek o wypłatę zasiłku chorobowego, a następnie macierzyńskiego. Otrzymała decyzję odmowną ZUS z powodu niepodlegania ubezpieczeniom społecznym.

Wyzwanie

Przywrócenie ubezpieczenia klientce od 1 września 2020 r. i wypłacenie pełnego  zasiłku chorobowego oraz macierzyńskiego przez ZUS.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS-u w zakresie niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu od 1 września 2020 r. do Sądu Okręgowego oraz odwołania od decyzji odmawiającej prawa do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego.

Rezultat

Odwołanie okazało się skuteczne. Sąd stwierdził, że Pani Ania podlega ubezpieczeniu chorobowemu od 1 września 2020 r. Sąd wskazał, że „ZUS dopuścił się dezinformacji przez co wprowadził odwołującą w błąd co do wiedzy o stanie opłaconych składek i ich terminowości. Postępowanie dowodowe wykazało, że ZUS niejednokrotnie informował odwołującą się, że wszelkie składki opłacane są terminowo i brak jest zaległości. Co więcej, informował odwołującą się o stwierdzonych nadpłatach na jej koncie.” Zatem nie można przyjąć, że Ubezpieczona nienależnie opłaciła składki i z tego powodu jest wyłączona z ubezpieczenia chorobowego.

Nasze artykuły

Najciekawsze wyroki z ubezpieczeń społecznych wydane w 2022 roku
14 lutego 2023
Rok 2023 będzie rewolucyjny pod kątem zmian w prawie pracy
14 lutego 2023
Bezpieczne prowadzenie firmy bez narażania się na spór z ZUS-em
10 lutego 2023

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37