Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Praca na rzecz

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientSzkoła Językowa z Katowic
Rokkwiecień 2020
Rodzajpraca na rzecz
Długość2 lata
Mecenasdr Agnieszka Dzięcielska

Wstęp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustalił podstawy wymiaru nauczycielki języka niemieckiego jako suma przychodów uzyskanych z tytułu zatrudnienia w Szkole Językowej oraz z tytułu umowy zlecenie  zawartej z innym podmiotem. W uzasadnieniu decyzji Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazał, że praca wykonywana przez osobę ubezpieczoną w ramach umów zlecenia wykonywana była faktycznie na rzecz pracodawcy, więc zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pozostaje pracodawca.

Wyzwanie

Wykazanie, że beneficjentem pracy ubezpieczonej był zleceniodawca.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Okręgowego.

Rezultat

Sąd Okręgowy zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uznał, że nie doszło do wykonywania pracy na rzecz pracodawcy. Fakt, że oba podmioty, w których była zatrudniona nauczycielka są powiązane osobowo i kapitałowo nie oznacza, że automatycznie można przyjąć, że umowa zlecenie wykonywana była na rzecz pracodawcy. Podczas postępowania wykazano, że beneficjentem pracy z tytułu zawartej umowy zlecenie był zleceniodawca.

Nasze artykuły

TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953
17 maja 2024
ZUS nie odda składek: komentarz do ustaleń Kalaty
17 maja 2024
Propozycje zmiany w zasiłku chorobowym: ryzyko nadużyć?
17 maja 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37