Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Zwrot przez ZUS odsetek ustawowych

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientAdam z Gniezna
Rokgrudzień 2023
Rodzajzwrot przez ZUS odsetek ustawowych
Długośćpół roku
Mecenasdr Katarzyna Kalata

Wstęp

Ubezpieczony ubiegał się o świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli. Choć spełniał wszystkie warunki do jego uzyskania, ZUS odmówił wypłaty świadczenia. Kancelaria złożyła w imieniu klienta odwołanie od decyzji ZUS do Sądu, który zmienił zaskarżoną decyzję i przyznał ubezpieczonemu prawo do świadczenia kompensacyjnego. Po otrzymaniu wyroku ZUS wydał decyzję przyznającą ubezpieczonemu prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Jednak odmówił wypłaty odsetek za zwłokę za okres od stycznia 2020 roku do kwietnia 2023 roku. Uzasadniał to tym, że pierwotny wyrok Sądu nie stwierdzał odpowiedzialności organu rentowego za to, że nie ustalił ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji o przyznaniu świadczenia.

Wyzwanie

Uzyskanie odsetek od niewypłaconego nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego.

Rozwiązanie

Złożenie wniosku do ZUS-u o wypłatę odsetek ustawowych należnych od przyznanego świadczenia. Po wydaniu przez ZUS decyzji złożenie odwołania do Sądu.

Rezultat

Sąd uwzględnił odwołanie. Uznał, że ZUS ponosi odpowiedzialność za wydanie niezgodnie z prawem decyzji, którą odmówiono prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. Tym samym twierdzenie, że organ rentowy nie był zobowiązany do wypłaty odsetek od zaległości, jest nieuprawnione. Jedyną podstawą odmowy wypłaty świadczenia była błędna interpretacja przepisów prawa dokonana przez ZUS. Tym samym ponosi on odpowiedzialność za zwłokę w wypłacie świadczenia, a to oznacza naliczenie przysługujących z tego tytułu odsetek.

Nasze artykuły

Czy nowy wyrok TK zwiększy emerytury
13 czerwca 2024
ZUS – Czy Zaraz Upadnie System?
20 maja 2024
TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953
17 maja 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37