Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Zwrot zasiłku

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientIzabela z Warszawy
Rokluty 2019
Rodzajzwrot zasiłku
Długość4 lata
Mecenasdr Agnieszka Dzięcielska

Wstęp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w lutym 2019 roku wydał decyzję, w której stwierdził, że Pani Izabela jako osoba prowadząca działalność nie podlegała ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od lutego 2010 roku, dlatego nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ma obowiązek zwrotu pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych w kwocie 250.000 zł. Sąd obniżył podstawę wymiaru składek z maksymalnej na 60% przeciętnego  wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r. ZUS przeliczył zasiłki wypłacone Pani Izabeli i zażądał ich zwrotu jako świadczenie wypłacone nienależnie.

Wyzwanie

Wykazanie, że Pani Izabela nie pobrała świadczeń nienależnie i nie musi ich zwracać.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Okręgowego w zakresie uznania, że świadczenie nie zostało nienależnie pobrane i Pani Izabela nie wprowadziła w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rezultat

Sąd Okręgowy zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uznał, że Pani Izabela  nie musi zwracać zasiłków. Sąd stwierdził, że „nie można tracić z pola widzenia fakt, że organ rentowy bezrefleksyjnie wypłacał ubezpieczonej świadczenia ze spornego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Dopiero wskutek ewidentnie spóźnionych ocen, organ rentowy zanegował podleganie przez ubezpieczoną ubezpieczeniom, a więc od chwili dokonanego przez nią zgłoszenia do ubezpieczeń. Tego typu odwrócona kolejność – uprzednie uznanie spornego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby, której organ rentowy wypłacił wysokie świadczenia z ubezpieczeń społecznych, nie stanowi potencjalnej drogi zakwestionowania wypłaconych świadczeń jako świadczeń nienależnych w rozumieniu art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy, skoro świadczenia z tytułu spornych ubezpieczeń zostały wypłacone w okolicznościach, których utrwalona judykatura nie traktuje jako ”świadome wprowadzenie w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia”.

Nasze artykuły

Świadczenie dla pracownika po wypadku za granicą
25 maja 2023
Czy można odmówić włączenia kamery podczas pracy zdalnej
19 kwietnia 2023
Najciekawsze wyroki z ubezpieczeń społecznych wydane w 2022 roku
14 lutego 2023

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37