Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Zwrot zasiłku

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientIzabela z Warszawy
Rokluty 2019
Rodzajzwrot zasiłku
Długość4 lata
Mecenasdr Agnieszka Dzięcielska

Wstęp

Zakład Ubezpieczeń Społecznych w lutym 2019 roku wydał decyzję, w której stwierdził, że Pani Izabela jako osoba prowadząca działalność nie podlegała ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od lutego 2010 roku, dlatego nie ma prawa do świadczeń z ubezpieczeń społecznych oraz ma obowiązek zwrotu pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych w kwocie 250.000 zł. Sąd obniżył podstawę wymiaru składek z maksymalnej na 60% przeciętnego  wynagrodzenia obowiązującego w 2010 r. ZUS przeliczył zasiłki wypłacone Pani Izabeli i zażądał ich zwrotu jako świadczenie wypłacone nienależnie.

Wyzwanie

Wykazanie, że Pani Izabela nie pobrała świadczeń nienależnie i nie musi ich zwracać.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych do Sądu Okręgowego w zakresie uznania, że świadczenie nie zostało nienależnie pobrane i Pani Izabela nie wprowadziła w błąd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Rezultat

Sąd Okręgowy zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uznał, że Pani Izabela  nie musi zwracać zasiłków. Sąd stwierdził, że „nie można tracić z pola widzenia fakt, że organ rentowy bezrefleksyjnie wypłacał ubezpieczonej świadczenia ze spornego tytułu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu. Dopiero wskutek ewidentnie spóźnionych ocen, organ rentowy zanegował podleganie przez ubezpieczoną ubezpieczeniom, a więc od chwili dokonanego przez nią zgłoszenia do ubezpieczeń. Tego typu odwrócona kolejność – uprzednie uznanie spornego tytułu podlegania ubezpieczeniom społecznym osoby, której organ rentowy wypłacił wysokie świadczenia z ubezpieczeń społecznych, nie stanowi potencjalnej drogi zakwestionowania wypłaconych świadczeń jako świadczeń nienależnych w rozumieniu art. 84 ust. 2 pkt 2 ustawy, skoro świadczenia z tytułu spornych ubezpieczeń zostały wypłacone w okolicznościach, których utrwalona judykatura nie traktuje jako ”świadome wprowadzenie w błąd organu wypłacającego świadczenia przez osobę pobierającą świadczenia”.

Nasze artykuły

Czy nowy wyrok TK zwiększy emerytury
13 czerwca 2024
ZUS – Czy Zaraz Upadnie System?
20 maja 2024
TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953
17 maja 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37