Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Pozorność umowy o pracę

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientAnna z Łodzi
Rokstyczeń 2022
Rodzajpozorność umowy o pracę
Długośćrok
Mecenasdr Katarzyna Kalata

Wstęp

Pani Anna zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony ze spółką X z Łodzi. Została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dyrektora ds. rozwoju. Spółka zajmuje się prowadzeniem agencji reklamowej, tworzącej kampanie reklamowe dla produktów i marek, projektowaniem i realizacją reklam. Spóła stworzyła biznesplan, na podstawie którego miała rozszerzyć działalność o szycie i produkcje ubrań z logotypem. Pani Anna prowadziła firmę modową, którą z dużym zyskiem sprzedała. Po sprzedaży firmy zatrudniła się w spółce. W dniu 21 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której stwierdził, iż Pani Anna nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu jako pracownik i umowa była zawarta dla pozoru, ponieważ po 6-miesięcznym okresie pracy Pani Anna zaszła w ciąże i stała się niezdolna do pracy. ZUS w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji twierdzi, że spółka utworzyła fikcyjne stanowisko dla Pani Anny, co miało na celu umożliwienie jej uzyskania zasiłków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem umowa o pracę pomiędzy Panią Anną a spółka X została zawarta dla pozoru i jako taka jest nieważna.

Wyzwanie

Wykazanie, że Pani Anna świadczyła pracę i umowa nie została zawarta dla pozoru.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie uznania umowy za pozorną.

Rezultat

Sąd Okręgowy zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uznał, że Pani Anna podlega ubezpieczeniom z tytułu zawartej umowy o pracę. Podczas postępowania udowodniono, że :

  • stanowisko, które zajmowała Pani Anna nie było fikcyjne;
  • pani Anna posiadała odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego przez nią stanowiska;
  • pani Anna faktycznie świadczyła pracę zgodnie z zawartą umową o pracę;
  • stanowisko, które zajmowała Pani Anna nie powstało w celu uzyskania świadczeń z FUS, zatem nie było fikcyjne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie złożył apelacji.

Nasze artykuły

Świadczenie dla pracownika po wypadku za granicą
25 maja 2023
Czy można odmówić włączenia kamery podczas pracy zdalnej
19 kwietnia 2023
Najciekawsze wyroki z ubezpieczeń społecznych wydane w 2022 roku
14 lutego 2023

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37