Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Pozorność umowy o pracę

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientAnna z Łodzi
Rokstyczeń 2022
Rodzajpozorność umowy o pracę
Długośćrok
Mecenasdr Katarzyna Kalata

Wstęp

Pani Anna zawarła umowę o pracę na czas nieokreślony ze spółką X z Łodzi. Została zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku dyrektora ds. rozwoju. Spółka zajmuje się prowadzeniem agencji reklamowej, tworzącej kampanie reklamowe dla produktów i marek, projektowaniem i realizacją reklam. Spóła stworzyła biznesplan, na podstawie którego miała rozszerzyć działalność o szycie i produkcje ubrań z logotypem. Pani Anna prowadziła firmę modową, którą z dużym zyskiem sprzedała. Po sprzedaży firmy zatrudniła się w spółce. W dniu 21 stycznia 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzję, w której stwierdził, iż Pani Anna nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu jako pracownik i umowa była zawarta dla pozoru, ponieważ po 6-miesięcznym okresie pracy Pani Anna zaszła w ciąże i stała się niezdolna do pracy. ZUS w uzasadnieniu zaskarżonej decyzji twierdzi, że spółka utworzyła fikcyjne stanowisko dla Pani Anny, co miało na celu umożliwienie jej uzyskania zasiłków z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Zatem umowa o pracę pomiędzy Panią Anną a spółka X została zawarta dla pozoru i jako taka jest nieważna.

Wyzwanie

Wykazanie, że Pani Anna świadczyła pracę i umowa nie została zawarta dla pozoru.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie uznania umowy za pozorną.

Rezultat

Sąd Okręgowy zmienił decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i uznał, że Pani Anna podlega ubezpieczeniom z tytułu zawartej umowy o pracę. Podczas postępowania udowodniono, że :

  • stanowisko, które zajmowała Pani Anna nie było fikcyjne;
  • pani Anna posiadała odpowiednie kwalifikacje do zajmowanego przez nią stanowiska;
  • pani Anna faktycznie świadczyła pracę zgodnie z zawartą umową o pracę;
  • stanowisko, które zajmowała Pani Anna nie powstało w celu uzyskania świadczeń z FUS, zatem nie było fikcyjne.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie złożył apelacji.

Nasze artykuły

TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953
17 maja 2024
ZUS nie odda składek: komentarz do ustaleń Kalaty
17 maja 2024
Propozycje zmiany w zasiłku chorobowym: ryzyko nadużyć?
17 maja 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37