Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Prawo do świadczenia kompensacyjnego

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientAdam z Gniezna
Rokstyczeń 2020
Rodzajświadczenie kompensacyjne
Długość3 lata
Mecenasdr Katarzyna Kalata

Wstęp

Pan Adam był nauczycielem przez ponad 30 lat. Na skutek wypadku samochodowego Pan Adam nie był w stanie pracować jako nauczyciel i złożył wniosek o świadczenie kompensacyjne (z tego powodu rozwiązał umowę o pracę). Po złożeniu wniosku o świadczenie kompensacyjne Pan Adam chciał pomóc w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym, przygotowując młodzież do zawodów gry w szachy. W tym celu zawarł umowę zlecenia. Kwota wynagrodzenia za pomoc wynosiła symboliczne 200 złotych za 10 godzin pracy. ZUS odmówił Panu Adamowi prawa do świadczenia kompensacyjnego pomimo spełnienia wszystkich przesłanek. Sprawa została wygrana przed sądem pierwszej instancji, jednakże ZUS złożył apelację.

Wyzwanie

Wykazanie, iż Panu Adamowi przysługuje prawo do świadczenia kompensacyjnego i spełnił wszystkie warunki ustawowe.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS-u w zakresie odmowy prawa do świadczenia kompensacyjnego.

Rezultat

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS-u. Stwierdził, że ZUS sam wprowadza warunek nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego, który nie wynika z ustawy. Na mocy przepisów nauczycielom po spełnieniu warunku wieku oraz stażu ogólnego i szczególnego przed rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy wolno podjąć inne zatrudnienie. Fakt ten nie ma wpływu na kwestie związane ze świadczeniem kompensacyjnym. Na mocy prawomocnego wyroku Panu Adamowi przysługuje świadczenie kompensacyjne. Sprawa poruszyła opinię publiczną, czego wyrazem było złożenie interpelacji przez posła Pawła Szramkę w sprawie Pana Adama.

LINK TUTAJ DO INTERPELACJI

Nasze artykuły

TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953
17 maja 2024
ZUS nie odda składek: komentarz do ustaleń Kalaty
17 maja 2024
Propozycje zmiany w zasiłku chorobowym: ryzyko nadużyć?
17 maja 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37