Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Prawo do świadczenia kompensacyjnego

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
KlientAdam z Gniezna
Rokstyczeń 2020
Rodzaj sprawyświadczenie kompensacyjne
Długość trwania3 lata
Mecenasdr Katarzyna Kalata

Wstęp

Pan Adam był nauczycielem przez ponad 30 lat. Na skutek wypadku samochodowego Pan Adam nie był w stanie pracować jako nauczyciel i złożył wniosek o świadczenie kompensacyjne (z tego powodu rozwiązał umowę o pracę). Po złożeniu wniosku o świadczenie kompensacyjne Pan Adam chciał pomóc w Gminnym Centrum Kulturalno Bibliotecznym, przygotowując młodzież do zawodów gry w szachy. W tym celu zawarł umowę zlecenia. Kwota wynagrodzenia za pomoc wynosiła symboliczne 200 złotych za 10 godzin pracy. ZUS odmówił Panu Adamowi prawa do świadczenia kompensacyjnego pomimo spełnienia wszystkich przesłanek. Sprawa została wygrana przed sądem pierwszej instancji, jednakże ZUS złożył apelację.

Wyzwanie

Wykazanie, iż Panu Adamowi przysługuje prawo do świadczenia kompensacyjnego i spełnił wszystkie warunki ustawowe.

Rozwiązanie

Złożenie odwołania od decyzji ZUS-u w zakresie odmowy prawa do świadczenia kompensacyjnego.

Rezultat

Sąd Apelacyjny oddalił apelację ZUS-u. Stwierdził, że ZUS sam wprowadza warunek nabycia prawa do świadczenia kompensacyjnego, który nie wynika z ustawy. Na mocy przepisów nauczycielom po spełnieniu warunku wieku oraz stażu ogólnego i szczególnego przed rozwiązaniem nauczycielskiego stosunku pracy wolno podjąć inne zatrudnienie. Fakt ten nie ma wpływu na kwestie związane ze świadczeniem kompensacyjnym. Na mocy prawomocnego wyroku Panu Adamowi przysługuje świadczenie kompensacyjne. Sprawa poruszyła opinię publiczną, czego wyrazem było złożenie interpelacji przez posła Pawła Szramkę w sprawie Pana Adama.

LINK TUTAJ DO INTERPELACJI

Nasze artykuły

Najciekawsze wyroki z ubezpieczeń społecznych wydane w 2022 roku
14 lutego 2023
Rok 2023 będzie rewolucyjny pod kątem zmian w prawie pracy
14 lutego 2023
Bezpieczne prowadzenie firmy bez narażania się na spór z ZUS-em
10 lutego 2023

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37