Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Premia uznaniowa w świadczeniach

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
KlientKatarzyna z Warszawy
Rokwrzesień 2022
Rodzajpremia uznaniowa w świadczeniach
Długość12 miesięcy
Mecenasdr Katarzyna Kalata

Wstęp

Pani Katarzyna od lipca 2016 r. do grudnia 2021 r. była zatrudniona na podstawie umowy o pracę na stanowisku przedstawiciel handlowy. Miesięczne wynagrodzenie Pani Katarzyny za pracę wynosiło 2.800,- zł brutto. Poza wynagrodzeniem zasadniczym Pani Katarzyna otrzymywała premie. Spółka, w której była zatrudniona, wprowadziła zapis do regulaminu, zgodnie z którym prowizja za wyniki sprzedaży została nazwana premią uznaniową. Podczas przebywania na zwolnieniach chorobowych oraz na urlopie wypoczynkowym pracodawca wypłacając Pani Katarzynie wynagrodzenie nie wliczał składników zmiennych do wypłaty. W konsekwencji otrzymywała połowę wynagrodzenia podczas pobytu na urlopie wypoczynkowym, mimo iż, tzw. „premia uznaniowa” faktycznie była prowizją od wyników sprzedaży pracownicy.

Wyzwanie

Wyzwaniem w sprawie Pani Katarzyny było udowodnienie, że nie otrzymywała ona od pracodawcy „premii uznaniowej”, a prowizję zależną tylko i wyłącznie od efektów jej pracy tj. od sprzedaży produktów, a przez to uzyskanie wyrównania wynagrodzenia dla klientki w łącznej kwocie 89.537,48 zł.

Rozwiązanie

Pani Katarzyna zdecydowała się za naszym pośrednictwem złożyć skargę do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Obie instytucje nakazały uwzględnić tzw. „premię uznaniową”, która faktycznie była prowizją w podstawie wymiaru wynagrodzenia chorobowego oraz zasiłków, jak również wynagrodzenia urlopowego.  Pracodawca nie zastosował się do decyzji ZUS oraz nakazu Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z tym złożyliśmy w imieniu klientki pozew o zapłatę.

Rezultat

Wygrana w Sądzie Rejonowym, pracodawca nie złożył apelacji. Sąd wskazał, że tzw. premia uznaniowa nie ma charakteru nagrody, jeśli warunki premiowania są określone w sposób na tyle konkretny, że mogą podlegać kontroli. Fakt spełnienia tych warunków jest źródłem prawa pracownika do premii. W takim wypadku decyzja w sprawie przyznania premii nie zależy od swobodnego uznania pracodawcy, lecz od wypełnienia podlegających kontroli warunków. Nie ma zatem znaczenia, jak pracodawca nazwie składki wynagrodzenia w regulaminie wynagradzania, ważne są natomiast warunki przyznawania dodatkowego składnika.

Nasze artykuły

TK zbada wyrzucaniem z ZUS za brak składki chorobowej
27 marca 2024
Dwóch wspólników to nie jeden – również gdy chodzi o ZUS
23 lutego 2024
ZUS nie odda nadpłaconych składek jeśli minęło pięć lat
8 lutego 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37