Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Ustalenie płatnika składek

wrzesień 2022 • dr Katarzyna Kalata
Pozorność umowy o pracę
Klientspółka z Warszawy
Rokpaździernik 2022
Rodzajustalenie płatnika składek
Długość6 miesięcy
Mecenasdr Agnieszka Dzięcielska i dr Katarzyna Kalata

Wstęp

Sprawa dotyczyła kontroli, którą ZUS przeprowadził w 2021 roku. ZUS uznał, że 600 pracowników spółki nie jest pracownikami tej spółki, tylko spółki matki (która ma 100% udziałów). Aktualny pracodawca nie dowiedział się o tym od ZUS-u, tylko z sądu. ZUS uznał, że aktualny pracodawca nie jest stroną decyzji, ani postępowania przed ZUS-em. ZUS twierdził, że spółka (która zatrudnia 600 osób, udziela urlopów, wydaje polecenia) nie jest pracodawcą, a faktycznym pracodawcą jest właściciel spółki, czyli inna spółka z o.o. (spółka matka). Tylko dlatego, że ma 100% udziałów. ZUS nie przeprowadził postępowania administracyjnego, nie wydał decyzji na wszystkie strony postępowania tylko wydał decyzję na spółkę, która jest 100% udziałowcem spółki z o. o. (spółkę matkę) i zażądał zapłaty składek za pracowników (które były już zapłacone ) w kwocie 5 milionów złotych.

Wyzwanie

Odwołanie się od 600 decyzji w ciągu miesiąca. Wykazanie naruszenie ZUS-u w zakresie procedury administracyjnej.

Rozwiązanie

Złożenie odwołań od decyzji ZUS-u zaskarżając je w całości oraz wnosząc o ich uchylenie i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania organowi rentowemu, ewentualnie o uwzględnienie odwołania i zmianę zaskarżonej decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy, tj. przyjęcie, że ubezpieczeni nie podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu z tytułu umowy o pracę w spółce matce będącej właścicielem spółki zależnej, która jest pracodawcom.

Rezultat

Wygrana w pierwszej instancji oraz zmiana decyzji przez Sąd w taki sposób, że spółka matka nie jest płatnikiem składek za osoby zatrudnione w spółce zależnej. Sąd wskazał, że ubezpieczonych i spółki matki nie łączył żaden stosunek prawny i ma to istotne znaczenie. Ubezpieczeni jako pracownicy byli natomiast zatrudnieni w spółce zależnej i to właśnie ten podmiot jako płatnik składek dokonał zgłoszenia ich do ubezpieczeń społecznych. ZUS nie wykazał natomiast, że spółka matka nadużyła osobowości prawnej korzystając ze swobody w kreowaniu osób prawnych i świadomie doprowadziła do negatywnych konsekwencji w stosunku do pozostałych uczestników obrotu prawnego, w tym wobec ubezpieczonych, skutkiem czego byłoby obejście prawa, uniknięcie zobowiązań wobec pracowników (ubezpieczonych), nie uiszczenie składek bądź uiszczenie ich w niewłaściwej wysokości. Sąd podkreślił, że wykładnia ZUS-u neguje odrębność spółek kapitałowych funkcjonujących w ramach holdingu bez żadnego uzasadnienia.

Nasze artykuły

Czy nowy wyrok TK zwiększy emerytury
13 czerwca 2024
ZUS – Czy Zaraz Upadnie System?
20 maja 2024
TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953
17 maja 2024

Najnowsze Case’y

Skontaktuj się z nami

Kancelaria Radcy Prawnego
Katarzyna Kalata
ul. Ignacego Domeyki 5
04-146 Warszawa

+48 22 618 37 37