Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Blog

Od każdej decyzji ZUS-u przysługuje odwołanie ubezpieczonemu, jak i płatnikowi składek. Aby uniknąć prawomocności decyzji ZUS-u trzeba złożyć odwołanie w terminie miesiąca do Sądu za pośrednictwem ZUS-u. Od decyzji ZUS przysługują środki odwoławcze. Odwołanie należy złożyć pisemnie lub...
Czytaj więcej
1 4 5 6