Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Blog

Czy nowy wyrok TK zwiększy emerytury

4 czerwca 2024 r. zapadł wyrok Trybunału Konstytucyjnego (w sprawie o sygn. akt SK 140/20) dotyczący wysokości świadczeń osób, które złożyły wniosek o przyznanie wcześniejszej emerytury przed dniem 6 czerwca 2012 r. TK uznał art. 25 ust.1b ustawy emerytalnej za niekonstytucyjny w takim zakresie, w jakim powodował on zmniejszenie wysokości otrzymywanego przez „wcześniejszych” emerytów świadczenia. W ocenie […]

ZUS – Czy Zaraz Upadnie System?

ZUS wymaga reformy. Jedną, informatyczną, już przeszedł. Teraz czas na zmianę w podejściu do przedsiębiorców i przepisów prawa.  Zapraszamy do zapoznania się z rozmową z Mecenas Katarzyną Kalata w Studio Biznes (Gazeta.pl). Pani Mecenas wyraża postulaty odnoszące się do systemu ubezpieczeń społecznych, które mogą wpłynąć na polepszenie sytuacji obywateli. Rozmowa trwa od 22 minuty materiału. 

TK znowu zajmie się kobietami z rocznika 1953

Emerytki urodzone w 1953 roku czują się pokrzywdzone względem innych świadczeniobiorców, gdyż na skutek zmian przepisów w ostatnich latach otrzymują niższe emerytury niż powinny. Sprawa trafiła w przeszłości przed Trybunał Konstytucyjny. Sąd ponownie oceni konstytucyjność przepisów w tej materii.  Dziennik Gazeta Prawna zwrócił się do mecenas Katarzyny Kalata z prośbą o opinię w tej sprawie. Zachęcamy […]

ZUS nie odda składek: komentarz do ustaleń Kalaty

W odpowiedzi na poruszenie przez mecenas Katarzynę Kalata problematyki niekorzystnych dla przedsiębiorców zmian w zakresie korekt i sporów z ZUS w sprawie nadpłat składek, portal InnPoland podjął się kontaktu z ZUS w celu uzyskania oficjalnego stanowiska w tej sprawie. Rzecznik ZUS, Paweł Żebrowski, potwierdził stanowisko Pani mecenas – zmiany na koncie płatnika składek będą wprowadzane pod […]

Propozycje zmiany w zasiłku chorobowym: ryzyko nadużyć?

Rząd zapowiada zmiany w zakresie wynagrodzenia za czas choroby pracownika. Mają one służyć zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Wypłata zasiłku, od pierwszego dnia absencji pracownika w związku z chorobą, ma wypłacać tylko i wyłącznie ZUS. Eksperci przewidują jednakże mankamenty tego rozwiązania. Uwagę przykuwa także kwestia proponowanej wysokości zasiłku, która ma ma wynosić 100% wynagrodzenia.  Mecenas […]

ZUS rozlicza podatki za ubiegły rok i wysyła deklaracje PIT

ZUS rozpoczął proces wysyłania formularzy PIT za rok 2023. Otrzymają je osoby, które w minionym roku choć raz otrzymały świadczenie wypłacone przez organ rentowy. Natomiast osoby, których świadczenia z ZUS były jedynym źródłem dochodu, nie muszą składać rocznych zeznań podatkowych.  Więcej na ten temat dowiedzą się Państwo z komentarza udzielonego przez mecenas Katarzynę Kalata dla Polskiego […]

TK zbada wyrzucaniem z ZUS za brak składki chorobowej

Trybunał Konstytucyjny oceni konstytucyjność art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 roku, zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie wyrejestrowywał przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który spóźnił się z zapłatą składki. Choć ustawodawca zmienił to uregulowanie, w praktyce ZUS nadal […]

Dwóch wspólników to nie jeden – również gdy chodzi o ZUS

W dniu 21 lutego 2024 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę w sprawie zagadnienia prawnego: „Czy wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 procent udziałów zapewniających mu możliwość swobodnego kształtowania treści uchwał na zgromadzeniu wspólników i podejmowania decyzji dotyczących działalności spółki podlega ubezpieczeniom społecznym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 5 w związku z […]

ZUS nie odda nadpłaconych składek jeśli minęło pięć lat

Post mecenas Katarzyny Kalata, opublikowany na platformie LinkedIn, wywołał dyskusję w przestrzeni publicznej. Od stycznia 2024 r. płatnicy składek nie mogą korygować niektórych dokumentów złożonych wcześniej do ZUS. Do tej pory mogli to robić bez żadnych ograniczeń czasowych. Teraz dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. można było korygować wyłącznie […]

ZUS nie zwróci składek nawet po wyroku

Przedsiębiorcy nie będą mogli już dokonywać korekt deklaracji za okres dłuższy niż pięć lat wstecz. To oznacza, że nie będą mieli możliwości odzyskania nadpłaconych składek. ZUS podaje, że nawet prawomocne wyroki sądowe nie zmienią sytuacji przedsiębiorców. Mimo że termin przedawnienia powinien być zawieszony na czas postępowania sądowego, ZUS stwierdza, że przedsiębiorcy nie odzyskają nadpłaty nawet […]