Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Blog

ZUS nie odda nadpłaconych składek jeśli minęło pięć lat

Post mecenas Katarzyny Kalata, opublikowany na platformie LinkedIn, wywołał dyskusję w przestrzeni publicznej. Od stycznia 2024 r. płatnicy składek nie mogą korygować niektórych dokumentów złożonych wcześniej do ZUS. Do tej pory mogli to robić bez żadnych ograniczeń czasowych. Teraz dokumenty rozliczeniowe za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. można było korygować wyłącznie […]

ZUS nie zwróci składek nawet po wyroku

Przedsiębiorcy nie będą mogli już dokonywać korekt deklaracji za okres dłuższy niż pięć lat wstecz. To oznacza, że nie będą mieli możliwości odzyskania nadpłaconych składek. ZUS podaje, że nawet prawomocne wyroki sądowe nie zmienią sytuacji przedsiębiorców. Mimo że termin przedawnienia powinien być zawieszony na czas postępowania sądowego, ZUS stwierdza, że przedsiębiorcy nie odzyskają nadpłaty nawet […]

Student zwolniony ze składek bez względu na datę wypłaty

Studenci i uczniowie do 26. roku życia są zwolnieni z opłacania składek ZUS na umowie zlecenie. Jednakże w ramach wypłaty wynagrodzenia zleceniobiorcom powstaje problem co do jego oskładkowania tuż po utracie statusu ucznia bądź studenta. Nawet jeśli zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie za okres, gdy posiadał status studenta, już po utracie tego statusu, nie podlega ono składkom na […]

W święta telefon od szefa można zignorować

Brak odpowiedzi na kontakt ze strony przełożonego w czasie wolnym nie może skutkować konsekwencjami dla pracownika, jeśli nie został zobowiązany do pełnienia dyżuru lub pracy.  Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule autorstwa mecenas Katarzyny Kalaty, opublikowanym w gazecie „Rzeczpospolita”.

ZUS nadpłatę składek przedsiębiorców przekaże na bieżące emerytury

ZUS przyznaje, że na kontach płatników jest ok. 2,5 miliarda nadpłaconych składek. Po zmianach, które zaczęły obowiązywać od nowego roku kwota ta może być znacznie większa. Istotą zmiany jest brak możliwości dokonania korekty deklaracji za okres dłuższy niż  5 lat wstecz, a skutkiem obciążającym płatnika brak możliwości odzyskania nadpłaconych składek. Co więcej, jak informuje ZUS, […]

Kamińska na L4 aktywna – „ulica” oczekuje reakcji ZUS

Osoba przebywająca na zwolnieniu lekarskim powinna wykorzystywać je zgodnie z jego przeznaczeniem. Celem zasiłku chorobowego jest zapewnienie wsparcia finansowego dla pracowników, którzy nie mogą wykonywać pracy z powodu choroby lub urazu. Wynagrodzenie chorobowe umożliwia pracownikom sprawną rekonwalescencję bez obaw o utratę dochodu. W ostatnich dniach toczy się zagorzała dyskusja publiczna związana z SSR Barbarą Kamińską – sędzią przebywającą na L4, a […]

Co grozi pracownikowi za picie alkoholu na firmowej wigilii

W okresie przedświątecznym firmowe wigilie, często z alkoholem w tle, stają się przestrzenią nie tylko do świętowania, ale także potencjalnych problemów prawnych. Jakie są granice odpowiedzialności pracownika za nadmierne spożycie alkoholu podczas spotkania firmowego? Czy za sam fakt bycia pod wpływem większej ilości alkoholu podczas spotkania wigilijnego pracownik może ponieść jakieś konsekwencje? Więcej informacji na […]

Boże Narodzenie w pracy a szacunek dla innych wyznań

W okresie Bożego Narodzenia pracownicy innych wyznań mogą czuć się niekomfortowo z powodu dominacji tradycji chrześcijańskich w miejscu pracy. Czy dzielenie się opłatkiem, obecność symboli religijnych, organizowanie spotkań wigilijnych czy dekorowanie miejsca pracy może naruszać uczucia religijne osób o innych wyznaniach może być odbierane jako dyskryminacja? Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule […]

Zwolnienie za kłamstwo na etapie rekrutacji

Nie można rozwiązań z pracownikiem umowy za jego działania i zachowania podejmowane przed nawiązaniem stosunku pracy, chyba że przekłada się to na nieprawidłowe wykonywanie przez niego obowiązków z powodu braku deklarowanych umiejętności czy uprawnień. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule autorstwa mecenas Katarzyny Kalaty i mecenas Jagody Knopp, opublikowanym w gazecie „Rzeczpospolita”.

ZUS zmienia zasady – zlecenia uwzględnione w podstawie zasiłków

Reguła ta obowiązuje od 12 lipca 2023 r. Jednak ZUS nie będzie przeliczał starych zasiłków z urzędu. Trzeba wystąpić z takim wnioskiem. Przeliczenie obejmuje tylko świadczenia z ostatnich trzech lat. Każdemu, kto zajmuje się kwestiami prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, znana jest zasada, zgodnie z którą wynagrodzenie z umowy agencyjnej, zlecenia lub innego kontraktu o […]