Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Day

21 listopada, 2023
Pracownik należący do kategorii podmiotów szczególnie chronionych, na każdym etapie procesu, który toczy ze swoim pracodawcą o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskutecznealbo o przywrócenie do pracy, może wystąpić o udzielenie mu zabezpieczenia powództwa w postaci dalszego zatrudnienia na czas procesu. Takie uprawnienie przysługuje mu na podstawieart. 755 5 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego. To...
Read More
1 stycznia 2024 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o emeryturach pomostowych. Otworzy ona wielu zainteresowanym możliwość starania się o to świadczenie. Zlikwidowano bowiem wymóg pracowania w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze przed 1 stycznia 1999 roku. Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym i przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Dzięki niej można wcześniej przejść...
Read More