Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Month

sierpień 2022
Przedsiębiorca, który nie zgadza się z decyzją ZUS-u, może się od niej odwołać. Takie odwołanie należy traktować jako pozew. Pismo musi zatem spełniać warunki określone w kodeksie postępowania cywilnego.  Odwołanie od decyzji ZUS wnosi się na piśmie do placówki ZUS, która wydała decyzję lub do protokołu sporządzonego przez ten organ, w terminie miesiąca od dnia...
Read More