Telefon
22 618 37 37
Email
ul. Domeyki 5
04-146 Warszawa
Skontaktuj się z nami

Month

marzec 2024
Trybunał Konstytucyjny oceni konstytucyjność art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych w brzmieniu obowiązującym do końca 2021 roku, zgodnie z którym Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) automatycznie wyrejestrowywał przedsiębiorcę z ubezpieczenia chorobowego od pierwszego dnia miesiąca, za który spóźnił się z zapłatą składki. Choć ustawodawca zmienił to uregulowanie, w praktyce ZUS nadal...
Read More